<rp id="2jq0p"></rp>
  <cite id="2jq0p"></cite>
 1. <rp id="2jq0p"><nav id="2jq0p"><button id="2jq0p"></button></nav></rp>
  <rt id="2jq0p"><nav id="2jq0p"></nav></rt>

  弟子規

  朝代:清朝|作者:李毓秀|
  弟子規簡介
  弟子規》原名《訓蒙文》,為清朝康熙年間秀才李毓秀所作,其內容采用《論語》“學而篇”第六條“弟子,入則孝,出則弟,謹而信,泛愛眾,而親仁,行有余力,則以學文”的文義,列述弟子在家、出外、待人、接物與學習上應該恪守的守則規范。后經清朝賈存仁修訂改編,并改名為《弟子規》。《弟子規》共有360句、1080個字,三字一句,兩句或四句連意,合轍押韻,朗朗上口。
  • zǒng xù
  • 總敘
  • dì zǐ guī
  • shèng rén xùn
  • shǒu xiào tì
  • cì jǐn xìn
  • 弟子規
  • 圣人訓
  • 首孝弟
  • 次謹信
  • fàn ài zhòng
  • ér qīn rén
  • yǒu yú lì
  • zé xué wén
  • 泛愛眾
  • 而親仁
  • 有余力
  • 則學文
  • 【解釋】《弟子規》這本書,是依據至圣先師孔子的教誨而編成的生活規范。首先在日常生活中,要做到孝順父母,友愛兄弟姐妹。其次在一切日常生活言語行為中要小心謹慎,要講信用。和大眾相處時要平等博愛,并且親近有仁德的人,向他學習,這些都是很重要非做不可的事,如果做了之后,還有多余的時間精力,就應該好好的學習六藝等其他有益的學問。
  • rù zé xiào
  • 入則孝
  • fù mǔ hū
  • yìng wù huǎn
  • fù mǔ mìng
  • xíng wù lǎn
  • 父母呼
  • 應勿緩
  • 父母命
  • 行勿懶
  • fù mǔ jiào
  • xū jìng tīng
  • fù mǔ zé
  • xū shùn chéng
  • 父母教
  • 須敬聽
  • 父母責
  • 須順承
  • 【解釋】父母呼喚,應及時回答,不要慢吞吞的很久才應答,父母有事交代,要立刻動身去做,不可拖延或推辭偷懶。父母教導我們做人處事的道理,是為了我們好,應該恭敬的聆聽。做錯了事,父母責備教誡時,應當虛心接受,不可強詞奪理,使父母親生氣、傷心。(君子聞過則喜,小人聞過則怒。)
  • dōng zé wēn
  • xià zé jìng
  • chén zé xǐng
  • hūn zé dìng
  • 冬則溫
  • 夏則凊
  • 晨則省
  • 昏則定
  • chū bì gào
  • fǎn bì miàn
  • jū yǒu cháng
  • yè wú biàn
  • 出必告
  • 反必面
  • 居有常
  • 業無變
  • 【解釋】侍奉父母要用心體貼,在二十四孝故事里,九歲的黃香,為了讓父親安心睡眠,夏天睡前會幫父親把床鋪扇涼,冬天寒冷時會為父親溫暖被窩,實在值得我們學習。早晨起床之后,應該先探望父母,并向父母請安問好。下午回家之后,要將今天在外的情況告訴父母,向父母報平安,使老人家放心。外出離家時,須告訴父母要到哪里去,回家后還要當面稟報父母,讓父母安心。平時生活起居,要保持正常有規律,做事有常規,不要任意改變,以免父母憂慮。
  • shì suī xiǎo
  • wù shàn wéi
  • gǒu shàn wéi
  • zǐ dào kuī
  • 事雖小
  • 勿擅為
  • 茍擅為
  • 子道虧
  • wù suī xiǎo
  • wù sī cáng
  • gǒu sī cáng
  • qīn xīn shāng
  • 物雖小
  • 勿私藏
  • 茍私藏
  • 親心傷
  • 【解釋】縱然是小事,也不要任性,擅自作主,而不向父母稟告。如果任性而為,容易出錯,就有損為人子女的本分,因此讓父母擔心,是不孝的行為。公物雖小,也不可以私自收藏占為己有。如果私藏,品德就有缺失,父母親知道了一定很傷心。
  • qīn suǒ hào
  • lì wèi jù
  • qīn suǒ wù
  • jǐn wèi qù
  • 親所好
  • 力為具
  • 親所惡
  • 謹為去
  • shēn yǒu shāng
  • yí qīn yōu
  • dé yǒu shāng
  • yí qīn xiū
  • 身有傷
  • 貽親憂
  • 德有傷
  • 貽親羞
  • qīn ài wǒ
  • xiào hé nán
  • qīn zēng wǒ
  • xiào fāng xián
  • 親愛我
  • 孝何難
  • 親憎我
  • 孝方賢
  • 【解釋】父母親所喜好的東西,應該盡力去準備;父母所厭惡的事物,要小心謹慎的去除(包含自己的壞習慣)。要愛護自己的身體,不要使身體輕易受到傷害,讓父母親憂慮。(《孝經》子曰:“身體發膚,受之父母,不敢毀傷,孝之始也”)。要注重自己的品德修養,不可以做出傷風敗德的事,使父母親蒙受恥辱。當父母親喜愛我們的時候,孝順是很容易的事;當父母親不喜歡我們,或者管教過于嚴厲的時候,我們一樣孝順,而且還能夠自己反省檢點,體會父母的心意,努力改過并且做得更好,這種孝順的行為最是難能可貴。
  • qīn yǒu guò
  • jiàn shǐ gēng
  • yí wú sè
  • róu wú shēng
  • 親有過
  • 諫使更
  • 怡吾色
  • 柔吾聲
  • jiàn bú rù
  • yuè fù jiàn
  • hào qì suí
  • tà wú yuàn
  • 諫不入
  • 悅復諫
  • 號泣隨
  • 撻無怨
  • 【解釋】父母親有過錯的時候,應小心勸導改過向善,勸導時態度要誠懇,聲音必須柔和,并且和顏悅色,(《論語》子夏問孝。子曰:“色難。”)。如果父母不聽規勸,要耐心等待,一有適當時機,例如父母情緒好轉或是高興的時候,再繼續勸導;如果父母仍然不接受,甚至生氣,此時我們雖難過得痛哭流涕,也要懇求父母改過,縱然遭遇到責打,也無怨無悔,以免陷父母于不義,使父母一錯再錯,鑄成大錯。
  • qīn yǒu jí
  • yào xiān cháng
  • zhòu yè shì
  • bù lí chuáng
  • 親有疾
  • 藥先嘗
  • 晝夜侍
  • 不離床
  • sāng sān nián
  • cháng bēi yè
  • jū chù biàn
  • jiǔ ròu jué
  • 喪三年
  • 常悲咽
  • 居處變
  • 酒肉絕
  • sāng jìn lǐ
  • jì jìn chéng
  • shì sǐ zhě
  • rú shì shēng
  • 喪盡禮
  • 祭盡誠
  • 事死者
  • 如事生
  • 【解釋】父母親生病時,子女應當盡心盡力的照顧,一旦病情沉重時,更要晝夜服侍,不可以隨便離開。父母去世之后,守孝期間(古禮三年),要常常追思、感懷父母教養的恩德。自己的生活起居必須調整改變,不能貪圖享受,應該戒絕酒肉(請參考《地藏菩薩本愿經》,孝子應如何給往生者修福)。辦理父母親的喪事要哀戚合乎禮節,不可草率馬虎,也不可以為了面子鋪張浪費,才是真孝順。(《論語》:生,事之以禮,死,葬之以禮,祭之以禮。)祭拜時應誠心誠意,對待已經去世的父母,要如同生前一樣恭敬。(《論語》:祭如在,祭神如神在。)
  • chū zé tì
  • 出則弟
  • xiōng dào yǒu
  • dì dào gōng
  • xiōng dì mù
  • xiào zài zhōng
  • 兄道友
  • 弟道恭
  • 兄弟睦
  • 孝在中
  • cái wù qīng
  • yuàn hé shēng
  • yán yǔ rěn
  • fèn zì mǐn
  • 財物輕
  • 怨何生
  • 言語忍
  • 忿自泯
  • 【解釋】當哥哥姐姐的要友愛弟妹,作弟妹的要懂得恭敬兄姐,兄弟姐妹能和睦相處,一家人和樂融融,父母自然歡喜,孝道就在其中了。與人相處不斤斤計較財物,怨恨就無從生起。言語能夠包容忍讓,多說好話,不說壞話,忍住氣話,不必要的沖突、怨恨的事情自然消失不生。(言語為福禍之門。孔門四科有:德行、言語、政事、文學。可見言語之重要。)
  • huò yǐn shí
  • huò zuò zǒu
  • zhǎng zhě xiān
  • yòu zhě hòu
  • 或飲食
  • 或坐走
  • 長者先
  • 幼者后
  • zhǎng hū rén
  • jí dài jiào
  • rén bù zài
  • jǐ jí dào
  • 長呼人
  • 即代叫
  • 人不在
  • 已即到
  • 【解釋】良好的生活教育,要從小培養;不論用餐就座或行走,都應該謙虛禮讓,長幼有序,讓年長者優先,年幼者在后。長輩有事呼喚人,應代為傳喚,如果那個人不在,自己應該主動去詢問是什么事?可以幫忙就幫忙,不能幫忙時則代為轉告。(孫中山先生說:“人生以服務為目的,不以奪取為目的。”青少年守則明言:助人為快樂之本。)
  • chēng zūn zhǎng
  • wù hū míng
  • duì zūn zhǎng
  • wù xiàn néng
  • 稱尊長
  • 勿呼名
  • 對尊長
  • 勿見能
  • lù yù zhǎng
  • jí qū yī
  • zhǎng wú yán
  • tuì gōng lì
  • 路遇長
  • 疾趨揖
  • 長無言
  • 退恭立
  • qí xià mǎ
  • chéng xià jū
  • guò yóu dài
  • bǎi bù yú
  • 騎下馬
  • 乘下車
  • 過猶待
  • 百步余
  • 【解釋】稱呼長輩,不可以直呼姓名,在長輩面前,要謙虛有禮,不可以炫耀自己的才能;路上遇見長輩,應向前問好,長輩沒有事時,即恭敬退后站立一旁,等待長輩離去。古禮:不論騎馬或乘車,路上遇見長輩均應下馬或下車問候,并等到長者離去稍遠,約百步之后,才可以離開。現解:不論騎車或乘車,路上遇見長輩,若方便停車,應下車問候,并詢問是否需要搭便車。若長輩要離去,則目視長輩離去約百步之遙,才可以離開。這是敬老尊賢的表現。
  • zhǎng zhě lì
  • yòu wù zuò
  • zhǎng zhě zuò
  • mìng nǎi zuò
  • 長者立
  • 幼勿坐
  • 長者坐
  • 命乃坐
  • zūn zhǎng qián
  • shēng yào dī
  • dī bù wén
  • què fēi yí
  • 尊長前
  • 聲要低
  • 低不聞
  • 卻非宜
  • jìn bì qū
  • tuì bì chí
  • wèn qǐ duì
  • shì wù yí
  • 進必趨
  • 退必遲
  • 問起對
  • 視勿移
  • 【解釋】與長輩同處,長輩站立時,晚輩應該陪著站立,不可以自行就坐,長輩坐定以后,吩咐坐下才可以坐。與尊長交談,聲音要柔和適中,回答的音量太小讓人聽不清楚,也是不恰當的。有事要到尊長面前,應快步向前;退回去時,必須稍慢一些才合乎禮節。當長輩問話時,應當專注聆聽,眼睛不可以東張西望,左顧右盼。
  • shì zhū fù
  • rú shì fù
  • shì zhū xiōng
  • rú shì xiōng
  • 事諸父
  • 如事父
  • 事諸兄
  • 如事兄
  • 【解釋】對待叔叔、伯伯等尊長如同對待自己的父親一般孝順恭敬;對待同族的兄長,如堂兄姐、表兄姐,要如同對待自己的兄長一樣友愛尊敬。
  • jǐn
  • zhāo qǐ zǎo
  • yè mián chí
  • lǎo yì zhì
  • xī cǐ shí
  • 朝起早
  • 夜眠遲
  • 老易至
  • 惜此時
  • chén bì guàn
  • jiān shù kǒu
  • biàn niào huí
  • zhé jìng shǒu
  • 晨必盥
  • 兼漱口
  • 便溺回
  • 輒凈手
  • 【解釋】早上要早點起床,晚上也別很早就睡覺。因為時光寶貴,轉瞬即逝,應當好好珍惜和努力。(少壯不努力,老大徒悲傷。)早晨起床后,必須先洗臉、刷牙、漱口使精神清爽,讓一天有一個好的開始。大小便后,一定要洗手,養成良好的衛生習慣,才能確保健康。
  • (防止腸病毒,要學會洗手,手心、手背、指縫間都要仔細搓洗)
  • (陶淵明詩:盛年不重來,一日難再晨。及時當勉勵,歲月不待人。)
  • guān bì zhèng
  • niǔ bì jié
  • wà yǔ lǚ
  • jù jǐn qiè
  • 冠必正
  • 紐必結
  • 襪與履
  • 俱緊切
  • zhì guān fú
  • yǒu dìng wèi
  • wù luàn dùn
  • zhì wū huì
  • 置冠服
  • 有定位
  • 勿亂頓
  • 致污穢
  • 【解釋】要注重服裝儀容的整齊清潔,戴帽子要戴端正,衣服扣子要扣好,襪子穿平整,鞋帶應系緊,否則容易被絆倒,一切穿著以穩重端莊為宜。回家后衣、帽、鞋、襪都要放置定位,避免造成臟亂,要用的時候又要找半天。(大處著眼,小處著手,養成良好的生活習慣,是成功的一半。)
  • yī guì jié
  • bú guì huá
  • shàng xún fèn
  • xià chèn jiā
  • 衣貴潔
  • 不貴華
  • 上循分
  • 下稱家
  • duì yǐn shí
  • wù jiǎn zé
  • shí shì kě
  • wù guò zé
  • 對飲食
  • 勿揀擇
  • 食適可
  • 勿過則
  • nián fāng shào
  • wù yǐn jiǔ
  • yǐn jiǔ zuì
  • zuì wéi chǒu
  • 年方少
  • 勿飲酒
  • 飲酒醉
  • 最為丑
  • 【解釋】穿衣服需注重整潔,不必講究昂貴、名牌、華麗。穿著應考量自己的身份及場合,更要衡量家中的經濟狀況,才是持家之道。(不要為了面子,更不要讓虛榮心作主,無謂的開銷就是浪費。)
  •  日常飲食要注意營養均衡,多吃蔬菜水果,少吃肉,不要挑食,不可以偏食,三餐常吃八分飽,避免過量,以免增加身體的負擔,危害健康。
  •  飲酒有害健康,要守法,青少年未成年不可以飲酒。成年人飲酒也不要過量,試看醉漢瘋言瘋語,丑態畢露,會惹出多少是非?
  •  (《論語》:食不厭精,膾不厭細。夫子勸勉我們:食物不要過分講求精美,烹調不要過分要求細致。)
  •  老子說:圣人為腹不為目。飲食是為了吃飽肚子,不是為了滿足口目。當今的文明病例如:癌癥、糖尿病…等多為營養過多,與營養失衡所造成。應該注意到那些過分加工、太精致的食品,都含有化學添加物,有害健康,不宜食用。
  • bù cōng róng
  • lì duān zhèng
  • yī shēn yuán
  • bài gōng jìng
  • 步從容
  • 立端正
  • 揖深圓
  • 拜恭敬
  • wù jiàn yù
  • wù bǒ yǐ
  • wù jī jù
  • wù yáo bì
  • 勿踐閾
  • 勿跛倚
  • 勿箕踞
  • 勿搖髀
  • 【解釋】走路時步伐應當從容穩重,不慌不忙,不急不緩;站立時要端正有站相,須抬頭挺胸,精神飽滿,不可以彎腰駝背,垂頭喪氣。(立如松,行如風,坐如鐘,臥如弓。) 問候他人時,不論鞠躬或拱手要真誠恭敬,不能敷衍了事。進門時腳不要踩在門檻上,站立時身體也不要站得歪歪斜斜的,坐的時候不可以伸出兩腿,腿更不可以抖動,這些都是很輕浮、傲慢的舉動,有失君子風范。
  • huǎn jiē lián
  • wù yǒu shēng
  • kuān zhuǎn wān
  • wù chù léng
  • 緩揭簾
  • 勿有聲
  • 寬轉彎
  • 勿觸棱
  • zhí xū qì
  • rú zhí yíng
  • rù xū shì
  • rú yǒu rén
  • 執虛器
  • 如執盈
  • 入虛室
  • 如有人
  • shì wù máng
  • máng duō cuò
  • wù wèi nán
  • wù qīng lüè
  • 事勿忙
  • 忙多錯
  • 勿畏難
  • 勿輕略
  • dòu nào chǎng
  • jué wù jìn
  • xié pì shì
  • jué wù wèn
  • 斗鬧場
  • 絕勿近
  • 邪僻事
  • 絕勿問
  • 【解釋】進入房間時,不論揭簾子、開門的動作都要輕一點、慢一些,避免發出聲響。在室內行走或轉彎時,應小心不要撞到物品的棱角,以免受傷。拿東西時要注意,即使是拿著空的器具,也要像里面裝滿東西一樣,小心謹慎以防跌倒或打破。進入無人的房間,也要像有人在一樣,不可以隨便。
  •  做事不要急急忙忙、慌慌張張,因為忙中容易出錯,不要畏苦怕難而猶豫退縮,也不可以草率,隨便應付了事。
  •  凡是容易發生爭吵打斗的不良場所,如賭博、色情等是非之地,要勇于拒絕,不要接近,以免受到不良的影響。一些邪惡下流,荒誕不經的事也要謝絕,不聽、不看,不要好奇的去追問,以免污染了善良的心性。
  • jiāng rù mén
  • wèn shú cún
  • jiāng shàng táng
  • shēng bì yáng
  • 將入門
  • 問孰存
  • 將上堂
  • 聲必揚
  • rén wèn shuí
  • duì yǐ míng
  • wú yǔ wǒ
  • bù fēn míng
  • 人問誰
  • 對以名
  • 吾與我
  • 不分明
  • yòng rén wù
  • xū míng qiú
  • tǎng bù wèn
  • jí wéi tōu
  • 用人物
  • 須明求
  • 倘不問
  • 即為偷
  • jiè rén wù
  • jí shí huán
  • hòu yǒu jí
  • jiè bù nán
  • 借人物
  • 及時還
  • 后有急
  • 借不難
  • 【解釋】將要入門之前,應先問:“有人在嗎?”不要冒冒失失就跑進去。進入客廳之前,應先提高聲音,讓屋內的人,知道有人來了。如果屋里的人問:“是誰呀?”應該回答名字,而不是:“我!我!”讓人無法分辨我是誰?
  •  借用別人的物品,一定要事先講明,請求允許。如果沒有事先征求同意,擅自取用就是偷竊的行為。借來的物品,要愛惜使用,并準時歸還,以后若有急用,再借就不難。(所謂:好借好還,再借不難。)
  • xìn
  • fán chū yán
  • xìn wéi xiān
  • zhà yǔ wàng
  • xī kě yān
  • 凡出言
  • 信為先
  • 詐與妄
  • 奚可焉
  • huà shuō duō
  • bù rú shǎo
  • wéi qí shì
  • wù nìng qiǎo
  • 話說多
  • 不如少
  • 惟其是
  • 勿佞巧
  • jiān qiǎo yǔ
  • huì wū cí
  • shì jǐng qì
  • qiè jiè zhī
  • 奸巧語
  • 穢污詞
  • 市井氣
  • 切戒之
  • 【解釋】開口說話,誠信為先,答應他人的事情,一定要遵守承諾,沒有能力做到的事不能隨便答應,至于欺騙或花言巧語,更不能使用!(《論語》:與朋友交,言而有信。信近于義,言可復也。注:復者實踐也,約定的事情要合乎義理才能實踐。)
  • 話多不如話少,話少不如話好。說話要恰到好處,該說的就說,不該說的絕對不說,立身處世應該謹言慎行,談話內容要實事求是,所謂:“詞,達而已矣!”;不要花言巧語,好聽卻靠不住。奸詐取巧的語言,下流骯臟的話,以及街頭無賴粗俗的口氣,都要避免不去沾染。
  • (《論語》子曰:君子欲訥于言,而敏于行。)
  • jiàn wèi zhēn
  • wù qīng yán
  • zhī wèi dì
  • wù qīng chuán
  • 見未真
  • 勿輕言
  • 知未的
  • 勿輕傳
  • shì fēi yí
  • wù qīng nuò
  • gǒu qīng nuò
  • jìn tuì cuò
  • 事非宜
  • 勿輕諾
  • 茍輕諾
  • 進退錯
  • fán dào zì
  • zhòng qiě shū
  • wù jí jí
  • wù mó hū
  • 凡道字
  • 重且舒
  • 勿急疾
  • 勿模糊
  • bǐ shuō cháng
  • cǐ shuō duǎn
  • bù guān jǐ
  • mò xián guǎn
  • 彼說長
  • 此說短
  • 不關己
  • 莫閑管
  • 【解釋】任何事情在沒有看到真相之前,不要輕易發表意見,對事情了解得不夠清楚明白時,不可以任意傳播,以免造成不良后果。(謠言止于智者,不要被謠言所利用。)
  • 不合義理的事,不要輕易答應,如果輕易允諾,會造成做也不是,不做也不好,使自己進退兩難。
  • 講話時要口齒清晰,咬字應該清楚,慢慢講,不要太快,更不要模糊不清。 到他人來說是非,聽聽就算了,要有智慧判斷,不要受影響,不要介入是非,事不關己不必多管。
  • jiàn rén shàn
  • jí sī qí
  • zòng qù yuǎn
  • yǐ jiàn jī
  • 見人善
  • 即思齊
  • 縱去遠
  • 以漸躋
  • jiàn rén è
  • jí nèi xǐng
  • yǒu zé gǎi
  • wú jiā jǐng
  • 見人惡
  • 即內省
  • 有則改
  • 無加警
  • 【解釋】看見他人的優點或善行義舉,要立刻想到學習看齊,縱然目前能力相差很多,也要下定決心,逐漸趕上。
  • 看見別人的缺點或不良的行為,要反躬自省,檢討自己是否也有這些缺失,有則改之,無則加勉。(見賢思齊焉,見不賢而內自省也。)
  • (子曰:三人行。必有我師焉,擇其善者而從之,其不善者而改之。)
  • wéi dé xué
  • wéi cái yì
  • bù rú rén
  • dāng zì lì
  • 唯德學
  • 唯才藝
  • 不如人
  • 當自礪
  • ruò yī fú
  • ruò yǐn shí
  • bù rú rén
  • wù shēng qī
  • 若衣服
  • 若飲食
  • 不如人
  • 勿生戚
  • 【解釋】每一個人都應當重視自己的品德、學問和才能技藝的培養,如果感覺到有不如人的地方,應當自我警惕,勉勵自己要奮發圖強。至于外表穿著,或者飲食不如他人,則不必放在心上,更沒有必要憂慮自卑。
  • (《論語》:顏回居陋巷,一簞食、一瓢飲,人不堪其憂,回也不改其樂。)
  • (君子憂道不憂貧)
  • wén guò nù
  • wén yù lè
  • sǔn yǒu lái
  • yì yǒu què
  • 聞過怒
  • 聞譽樂
  • 損友來
  • 益友卻
  • wén yù kǒng
  • wén guò xīn
  • zhí liàng shì
  • jiàn xiāng qīn
  • 聞譽恐
  • 聞過欣
  • 直諒士
  • 漸相親
  • 【解釋】如果一個人聽到別人說自己的缺失就生氣,聽到別人稱贊自己就歡喜,那么壞朋友就會來接近你,真正的良朋益友反而逐漸疏遠退卻了。
  • 反之,如果聽到他人的稱贊,不但沒有得意忘形,反而會自省,唯恐做得不夠好,繼續努力;當別人批評自己的缺失時,不但不生氣,還能歡喜接受,那么正直誠信的人,就會漸漸喜歡和我們親近了。
  • (人以群分,物以類聚。同聲相應,同氣相求。)
  • wú xīn fēi
  • míng wéi cuò
  • yǒu xīn fēi
  • míng wéi è
  • 無心非
  • 名為錯
  • 有心非
  • 名為惡
  • guò néng gǎi
  • guī yú wú
  • tǎng yǎn shì
  • zēng yì gū
  • 過能改
  • 歸于無
  • 倘掩飾
  • 增一辜
  • 【解釋】無心之過稱為錯,若是明知故犯,有意犯錯便是罪惡。知錯能改,是勇者的行為,錯誤自然慢慢的減少消失。如果為了面子,死不認錯,還要去掩飾,那就是錯上加錯了。 (子曰:知過能改善莫大焉!又曰:知恥近乎勇。)
  • fàn ài zhòng
  • 泛愛眾
  • fán shì rén
  • jiē xū ài
  • tiān tóng fù
  • dì tóng zài
  • 凡是人
  • 皆須愛
  • 天同覆
  • 地同載
  • 【解釋】只要是人,就是同類,不分族群、人種、宗教信仰,皆須相親相愛。同是天地所生萬物滋長的,應該不分你我,互助合作,才能維持這個共生共榮的生命共同體。(孫中山先生說:“物種以競爭為目的。人類以互助合作為目的。”)
  • xìng gāo zhě
  • míng zì gāo
  • rén suǒ zhòng
  • fēi mào gāo
  • 行高者
  • 名自高
  • 人所重
  • 非貌高
  • cái dà zhě
  • wàng zì dà
  • rén suǒ fú
  • fēi yán dà
  • 才大者
  • 望自大
  • 人所服
  • 非言大
  • 【解釋】德行高尚者,名望自然高超。大家所敬重的是他的德行,不是外表容貌。有才能的人,處理事情的能力卓越,聲望自然不凡,然而人們之所以欣賞佩服,是他的處事能力,而不是因為他很會說大話。
  • yǐ yǒu néng
  • wù zì sī
  • rén suǒ néng
  • wù qīng zī
  • 己有能
  • 勿自私
  • 人所能
  • 勿輕訾
  • wù chǎn fù
  • wù jiāo pín
  • wù yàn gù
  • wù xǐ xīn
  • 勿諂富
  • 勿驕貧
  • 勿厭故
  • 勿喜新
  • rén bù xián
  • wù shì jiǎo
  • rén bù ān
  • wù huà rǎo
  • 人不閑
  • 勿事攪
  • 人不安
  • 勿話擾
  • 【解釋】當你有能力可以為眾人服務的時候,不要自私自利,只考慮到自己,舍不得付出。對于他人的才華,應當學習欣賞贊嘆,而不是批評、嫉妒、毀謗。不要去討好巴結富有的人,也不要在窮人面前驕傲自大,或者輕視他們。不要喜新厭舊,對于老朋友要珍惜,不要貪戀新朋友或新事物。對于正在忙碌的人,不要去打擾他,當別人心情不好,身心欠安的時候,不要閑言閑語干擾他,增加他的煩惱與不安。
  • (禮運大同篇:力惡其不出于身也,不必為己。)
  • rén yǒu duǎn
  • qiè mò jiē
  • rén yǒu sī
  • qiè mò shuō
  • 人有短
  • 切莫揭
  • 人有私
  • 切莫說
  • dào rén shàn
  • jí shì shàn
  • rén zhī zhī
  • yù sī miǎn
  • 道人善
  • 即是善
  • 人知之
  • 愈思勉
  • yáng rén è
  • jì shì è
  • jí zhī shèn
  • huò qiě zuò
  • 揚人惡
  • 即是惡
  • 疾之甚
  • 禍且作
  • shàn xiāng quàn
  • dé jiē jiàn
  • guò bù guī
  • dào liǎng kuī
  • 善相勸
  • 德皆建
  • 過不規
  • 道兩虧
  • 【解釋】別人的短處,不要去揭穿,對于他人的隱私,切忌去宣揚。贊美他人的善行就是行善。當對方聽到你的稱贊之后,必定會更加勉勵行善。宣揚他人的過失或缺點,就是作了一件壞事。如果指責批評太過分了,還會給自己招來災禍。朋友之間應該互相規過勸善,共同建立良好的品德修養。如果有錯不能互相規勸,兩個人的品德都會有缺陷。
  • fán qǔ yǔ
  • guì fēn xiǎo
  • yǔ yí duō
  • qǔ yí shǎo
  • 凡取與
  • 貴分曉
  • 與宜多
  • 取宜少
  • jiāng jiā rén
  • xiān wèn jǐ
  • jǐ bú yù
  • jí sù yǐ
  • 將加人
  • 先問己
  • 己不欲
  • 即速已
  • ēn yù bào
  • yuàn yù wàng
  • bào yuàn duǎn
  • bào ēn cháng
  • 恩欲報
  • 怨欲忘
  • 抱怨短
  • 報恩長
  • 【解釋】財物的取得與給予,一定要分辨清楚明白,寧可多給別人,自己少拿一些,才能廣結善緣,與人和睦相處。
  • 事情要加到別人身上之前(要托人做事),先要反省問問自己:“如果換作是我,我愿意嗎?”,如果連自己都不喜歡,就要立刻停止。
  • (《論語》子曰:己所不欲,勿施于人。要設身處地為別人著想。)
  • 受人恩惠要時時想著報答,別人有對不起自己的事,應該寬大為懷把它忘掉,怨恨不平的事不要停留太久,過去就算了,“不要老放在心上,處罰自己,苦惱自己!”至于別人對我們的恩德,要感恩在心常記不忘,常思報答。
  • dài bì pú
  • shēn guì duān
  • suī guì duān
  • cí ér kuān
  • 待婢仆
  • 身貴端
  • 雖貴端
  • 慈而寬
  • shì fú rén
  • xīn bù rán
  • lǐ fú rén
  • fāng wú yán
  • 勢服人
  • 心不然
  • 理服人
  • 方無言
  • 【解釋】對待家中的婢女與仆人,要注重自己的品行端正并以身作則,雖然品行端正很重要,但是仁慈寬大更可貴,如果仗勢強逼別人服從,對方難免口服心不服。唯有以理服人,別人才會心悅誠服沒有怨言。
  • qīn rén
  • 親仁
  • tóng shì rén
  • lèi bù qí
  • liú sú zhòng
  • rén zhě xī
  • 同是人
  • 類不齊
  • 流俗眾
  • 仁者希
  • guǒ rén zhě
  • rén duō wèi
  • yán bú huì
  • sè bú mèi
  • 果仁者
  • 人多畏
  • 言不諱
  • 色不媚
  • néng qīn rén
  • wú xiàn hǎo
  • dé rì jìn
  • guò rì shǎo
  • 能親仁
  • 無限好
  • 德日進
  • 過日少
  • bù qīn rén
  • wú xiàn hài
  • xiǎo rén jìn
  • bǎi shì huài
  • 不親仁
  • 無限害
  • 小人進
  • 百事壞
  • 【解釋】同樣是人,善惡邪正,心智高低卻是良莠不齊。受社會潮流風氣影響的人多,仁慈博愛的人少,如果有一位仁德的人出現,大家自然敬畏他,因為他說話公正無私沒有隱瞞,又不討好他人。所以大家才會起敬畏之心。
  • 能夠親近有仁德的人,向他學習,真是再好不過了,因為他會使我們的德行一天比一天進步,過錯也跟著減少。如果不肯親近仁人君子,就會有無窮的禍害,因為不肖的小人會趁虛而入,跑來親近我們,日積月累,我們的言行舉止都會受影響,導致整個人生的失敗。(近朱者赤,近墨者黑。)
  • yú lì xué wén
  • 余力學文
  • bú lì xíng
  • dàn xué wén
  • zhǎng fú huá
  • chéng hé rén
  • 不力行
  • 但學文
  • 長浮華
  • 成何人
  • dàn lì xíng
  • bù xué wén
  • rèn jǐ jiàn
  • mèi lǐ zhēn
  • 但力行
  • 不學文
  • 任己見
  • 昧理真
  • 【解釋】不能身體力行孝、悌、謹、信、泛愛眾、親仁這些本分,一味死讀書,縱然有些知識,也只是增長自己浮華不實的習氣,變成一個不切實際的人,如此讀書又有何用?反之,如果只是一味的做,不肯讀書學習,就容易依著自己的偏見做事,蒙蔽了真理,也是不對的。
  • (《論語》子曰:學而不思則罔,思而不學則殆。)
  • dú shū fǎ
  • yǒu sān dào
  • xīn yǎn kǒu
  • xìn jiē yào
  • 讀書法
  • 有三到
  • 心眼口
  • 信皆要
  • fāng dú cǐ
  • wù mù bǐ
  • cǐ wèi zhōng
  • bǐ wù qǐ
  • 方讀此
  • 勿慕彼
  • 此未終
  • 彼勿起
  • kuān wéi xiàn
  • jǐn yòng gōng
  • gōng fū dào
  • zhì sè tōng
  • 寬為限
  • 緊用功
  • 工夫到
  • 滯塞通
  • xīn yǒu yí
  • suí zhá jì
  • jiù rén wèn
  • qiú què yì
  • 心有疑
  • 隨札記
  • 就人問
  • 求確義
  • 【解釋】讀書的方法要注重三到,眼到、口到、心到。三者缺一不可,這樣才能收到事半功倍的效果。研究學問,要專一,要專精才能深入,不能這本書才開始讀沒多久,又欣羨其他的書,想看其他的書,這樣永遠也定不下心,必須把這本書讀完,才能讀另外一本。
  • 在制定讀書計劃的時候,不妨寬松一些,實際執行時,就要加緊用功,嚴格執行,不可以懈怠偷懶,日積月累功夫深了,原先窒礙不通,困頓疑惑之處自然而然都迎刃而解了。(《大學章句》:至于用力之久,而一旦豁然貫通焉,則眾物之表里精粗,無不到,而吾心之全體大用,無不明矣。)
  • 求學當中,心里有疑問,應隨時筆記,一有機會,就向良師益友請教,務必確實明
  • fáng shì qīng
  • qiáng bì jìng
  • jī àn jié
  • bǐ yàn zhèng
  • 房室清
  • 墻壁凈
  • 幾案潔
  • 筆硯正
  • mò mó piān
  • xīn bù duān
  • zì bú jìng
  • xīn xiān bìng
  • 墨磨偏
  • 心不端
  • 字不敬
  • 心先病
  • liè diǎn jí
  • yǒu dìng chù
  • dú kàn bì
  • huán yuán chù
  • 列典籍
  • 有定處
  • 讀看畢
  • 還原處
  • suī yǒu jí
  • juàn shù qí
  • yǒu quē huài
  • jiù bǔ zhī
  • 雖有急
  • 卷束齊
  • 有缺壞
  • 就補之
  • fēi shèng shū
  • bǐng wù shì
  • bì cōng míng
  • huài xīn zhì
  • 非圣書
  • 屏勿視
  • 敝聰明
  • 壞心志
  • wù zì bào
  • wù zì qì
  • shèng yǔ xián
  • kě xún zhì
  • 勿自暴
  • 勿自棄
  • 圣與賢
  • 可馴致
  • 【解釋】書房要整理清潔,墻壁要保持干凈,讀書時,書桌上筆墨紙硯等文具要放置整齊,不得凌亂,觸目所及皆是井井有條,才能靜下心來讀書。古人寫字使用毛筆,寫字前先要磨墨,如果心不在焉,墨就會磨偏了,寫出來的字如果歪歪斜斜,就表示你浮躁不安,心定不下來。
  • 書籍課本應分類,排列整齊,放在固定的位置,讀誦完畢須歸還原處。
  • 雖有急事,也要把書本收好再離開,書本是智慧的結晶,有缺損就要修補,保持完整。(古人一書難求,故有修補之舉。)
  • 不是傳述圣賢言行的著作,以及有害身心健康的不良書刊,都應該摒棄不要看,以免身心受到污染,智慧遭受蒙蔽,心志變得不健康。遇到困難或挫折的時候,不要自暴自棄,也不必憤世嫉俗,看什么都不順眼,應該發憤向上努力學習,圣賢境界雖高,循序漸進,也是可以達到的。
  • (孟子曰:舜何人也,予何人也,有為者亦若是!)
  • (唐詩:勸君莫惜金縷衣,勸君惜取少年時。花開堪折直須折,莫待無花空折枝。)
  捷悦彩票 www.gerakansehat.com:郁南县| www.createhealthyhome.com:镇远县| www.1314xing.com:洪江市| www.ksbafang.com:平定县| www.n7989.com:静海县| www.beamourhair.com:大洼县| www.lucky-sevens.com:婺源县| www.f5659.com:新宾| www.markctalbot.com:武功县| www.931821.com:婺源县| www.le-bon-debarras.com:大港区| www.i-vv8.com:靖远县| www.kerala-honeymoon-packages.com:海城市| www.edcvanuatu.com:长武县| www.pj88852.com:SHOW| www.ccadgc.com:禹州市| www.qdxiaoertn.com:海城市| www.zgmtt.com:金寨县| www.aashbooksplus.com:清河县| www.yxjmei.com:长顺县| www.halothreads.com:额尔古纳市| www.rdkfw.cn:秦安县| www.tinytoonkidswear.com:阿荣旗| www.0898sport.com:沁水县| www.omymedia.com:昭通市| www.wmckorea.com:株洲县| www.jysese.com:尼玛县| www.vertaxtechnology.com:石渠县| www.tvhmoob.com:勐海县| www.bangdays.com:寻乌县| www.erausquyn.com:宝丰县| www.inattendu32.com:十堰市| www.chian-ef.com:东乌| www.bwenquan.com:博客| www.sustainablenepal.com:叶城县| www.youngwon1004.com:临桂县| www.maestroluggage.com:车致| www.jnquanjing.com:突泉县| www.sky161.com:山东省| www.zghnfzw.com:漳浦县| www.lodhaamara.org:嵊泗县| www.shoe-top.com:萍乡市| www.msplg.com:嘉鱼县| www.ym559.com:灵宝市| www.jnwfm.cn:新昌县| www.totoadmin.com:虹口区| www.ywijx.com:巴楚县| www.dessertsstraightup.com:壶关县| www.bulkemailonline.com:延长县| www.jimmysocks.com:巧家县| www.velvetstorm-media.com:大新县| www.acseconference.com:临安市| www.cp3992.com:阳江市| www.bikersforbeth.com:通榆县| www.7654666.com:隆子县| www.3721waibao.com:陈巴尔虎旗| www.fzv0.com:比如县| www.hg71678.com:河东区| www.muyeyan.com:博爱县| www.bcltw.com:茂名市| www.howsvps.com:竹溪县| www.bfgw.org:金溪县| www.boomtownbabylon.com:浏阳市| www.ycjjshg.com:临桂县| www.bjahwt.com:团风县| www.ate77.com:石河子市| www.zn355.com:潮安县| www.tolkieninterviews.com:恩施市| www.agence-nad.com:鸡西市| www.f3n3.com:西充县| www.shnanyabxg.com:南阳市| www.qimaoji.com:泰顺县| www.ukmagic.net:石阡县| www.wisconsingaynews.com:浙江省| www.yngmj.com:澄江县| www.logochargers.com:颍上县| www.uniquemicrofinance.com:洛南县| www.bin-heart.com:张家口市| www.dgyqci.com:丹阳市| www.917wm.com:珠海市| www.crimson-room.net:甘洛县| www.warcraftink.com:大兴区| www.1jiazhuang.com:兴隆县| www.linksforlunch.com:淮阳县|